tillbaka

Rum för samtal

Heliga Trefaldighetskyrkans tillbyggnad. Kristianstad
Vi ville göra ett tillägg till kyrkan som var så osynlig som möjligt. Kuben står fritt mot kyrkans fasad och ansluter endast till den gamla muren med hjälp av glaspartier.
Byggnaden innehåller ett rum för samtal samt ett mindre kontor.