tillbaka

En unik byggnad

 

Heliga Trefaldighetskyrkans interiör. Kristianstad
Heliga Trefaldighetskyrkan är helt unik i sitt slag. Inte bara för att den är fantastiskt vacker utan då den dessutom har en helt unik historia. Kyrkan är näst intill intakt sedan kung Christian IV lät bygga den under sin personliga ledning. Kyrkan invigdes 1628.

I Heliga Trefaldighetskyrkan har vi fått utföra arkitektarbete under de senaste 12 åren.

– Inbyggnad av sakristian

– Kapell i södra korsarmen

– Ombyggnad av trappor

– Ombyggnad av norra korsarmen

– Altare och dopfunt till kapellet

– Altare och Ambo framför högaltaret