tillbaka

Skotskt hedlandskap

Helt isolerat ligger detta bostadshus i närheten av Sterling i Skottland. Vi har inspirerats av det som är typiskt för platsen såsom smal husbredd, skorstenar på gavlar, sten i fasad samt skiffer som takbeläggning