tillbaka

Anpassning

Villor på landet
Först en villa i kulturmiljö. Villan är anpassad i material och taklutning till omgivande byggnader. Byggnaden ligger i en vacker uppvuxen park och beställaren vill ha kontakt med landskapet även innefrån sitt vardagsrum.

Det röda huset:  Den tillbyggda längan är enbart ett stort rum att vara i. Längan tar upp vissa detaljer från det ursprungliga torpet men får visa att den är ny.